2021-2023 
2017-2020 
 
Program č. 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“ Ministerstva dopravy

2017

Obnova historických železničních vozů Rt 8-63121 a R 563106.

Podíl na ceně projektu
HERKULES KHKD s.r.o. 32,39% 128 844 Kč
Program 127 66 67,61% 269 000 Kč
Celkem bez DPH 100,00% 397 844 Kč

Obnova historického železničního vozu Ci 4-0315.

Podíl na ceně projektu
HERKULES KHKD s.r.o. 32,66% 211 925 Kč
Program 127 66 67,34% 437 000 Kč
Celkem bez DPH 100,00% 648 925 Kč

2018

Obnova historických železničních vozů Ce 3-2552 a Ce 3-2648.

Podíl na ceně projektu
HERKULES KHKD s.r.o. 29,71% 326 242 Kč
Program 127 66 70,29% 772 000 Kč
Celkem bez DPH 100,00% 1 098 242 Kč

2019

Žádost nebyla předložena (nedostatek kapacity opravců).

2020

Obnova historického železničního vozu Ca 4-5461.

Podíl na ceně projektu
HERKULES KHKD s.r.o. 30,00% 105 000 Kč
Program 127 66 70,00% 245 000 Kč
Celkem bez DPH 100,00% 350 000 Kč

Obnova historického železničního vozu Ce 3-1208.

Podíl na ceně projektu
HERKULES KHKD s.r.o. 20,16% 130 550 Kč
Program 127 66 79,84% 517 000 Kč
Celkem bez DPH 100,00% 647 550Kč