2021-2023 
2017-2020 
 
Program č. 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021-2023“ Ministerstva dopravy

2021

Obnova historického železničního vozu Ci 3-9838.

Podíl na ceně projektu
HERKULES KHKD s.r.o. 41,27% 288 157 Kč
Program 127 67 58,73% 410 000 Kč
Celkem bez DPH 100,00% 698 157 Kč