Vážení přátelé...
     Na těchto stránkách Vás chceme informovat o existenci, činnosti a nabídce služeb Klubu historie kolejové dopravy Praha (KHKD) a obchodní společnosti HERKULES KHKD s. r. o.
     KHKD byl založen v roce 1981. Zabývá se záchranou a opravami historických kolejových vozidel. Prvním počinem byla záchrana a renovace parní lokomotivy 354.7152 z roku 1917 do vystavovatelného stavu. Sběratelskou činností byla vytvořena vlastní sbírka historických vozidel, kterou v současné době tvoří jedenáct parních lokomotiv, tři motorové lokomotivy, tři motorové vozy a více než 70 osobních a nákladních vozů. Vozidla KHKD jsou využívána při historických jízdách, k jízdám pro cestovní kanceláře, pro potřeby filmových štábů a výstavy.
     Kromě restaurátorské a sběratelské činnosti pořádal Klub jízdy historických vlaků pro přátele železnic, zúčastnil se oslav 150. výročí železnice v Přerově, Praze, Kladně a Lužné a vydal několik publikací.
     Po celou dobu existence nedostával Klub žádné dotace a veškeré finanční prostředky získával pouze vlastními aktivitami. Od roku 2005 některé akce pro veřejnost podporuje Středočeský kraj formou dotací. Od roku 2012 se úspěšně ucházíme o dotace Ministerstva dopravy v rámci programu „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel“.
     V roce 1994 založil Klub obchodní společnost HERKULES KHKD s.r.o., která zajišťuje veškeré nabízené služby a jako oprávněný dopravce Vlečky Kněževes provozuje a udržuje historická vozidla KHKD.
     Cílem Klubu a obchodní společnosti je prezentování historických kolejových vozidel v provozu, rozšiřování provozního parku historických vozidel a poskytování netradičních služeb zákazníkům.
     Od roku 1997 slouží některé parní lokomotivy a historické vozy ze sbírky KHKD jako provozní a neprovozní exponáty v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Železniční muzeum provozují od roku 1999 České dráhy, a.s.
     V roce 2004 učinil KHKD první kroky pro záchranu buštěhradské lokálky Krupá-Kolešovice. Na náklady KHKD byla zprovozněna Vlečka Kněževes, která je připojena v devátém kilometru dvanáctikilometrové lokálky. Na Vlečce Kněževes je od roku 2004 postupně budováno Železniční muzeum a depozitář exponátů KHKD. Pravidelná osobní doprava na Kolešovce byla ukončena v roce 2006. V roce 2007 zahájil KHKD muzejní provoz Kolešovka – historické parní vlaky o sobotách během letních prázdnin. Cílem projektu Kolešovka je transformace regionální státní dráhy na muzejní železnici, která se stává součástí nabídky železničních muzeí a slouží provozu historických vozidel deponovaných v Lužné a Kněževsi. Od roku 2022 byl pravidelný provoz historických parních vlaků na Kolešovce z ekonomických důvodů zastaven.