Zvláštní parní vlaky / Steam special trains / Dampfsonderzüge   „Dampffreundschaft Express“

Praha-Bubny – Johanngeorgenstadt   29., 30. V. 2003   / Johanngeorgenstadt – Praha 1. VI.  2003

           

      Praha-Bubny – Johanngeorgenstadt DB                                                                        Johanngeorgenstadt DB – Praha-Bubny

 

29.5. 2003

30.5. 2003

 

 

1.6. 2003

 

Zvl. R 35564

Zvl. R 35604

 

 

Zvl. R 36509

Praha-Bubny

 

17:50

 

 

 

Johanngeorgenstadt DB

 

14:00

Lužná u Rakovníka

19:40

 

 

9:10

 

Potůčky ČD

14:05

14:10

Trnovany

 

 

10:09

10:21

 

Pernink

14:42

14:50

Klášterec nad Ohří

 

 

11:19

11:43

 

Nejdek

15:40

16:00

Karlovy Vary

 

 

13:23

13:28

 

Karlovy Vary

16:38

16:40

Nejdek

 

 

14:07

14:22

 

Klášterec nad Ohří

17:57

18:17

Pernink

 

 

15:18

15:21

 

Trnovany

19:23

19:53

Potůčky ČD

 

 

15:47

15:57

 

Lužná u Rakovníka

20:50

21:44

Johanngeorgenstadt DB

 

 

16:00

 

 

Praha-Bubny

23:23

 

     Ostatní pobyty jen z provozních důvodů.  The other stops only  from operating reasons.  Weitere Aufenthalte nur aus den Betriebsgründen.

      Během jízdy fotozastávky! Photostops during the trip!  Während der Fahrt einige Fotohalte!   

 

Jízdné ve zvláštních vlacích  /  Fare in the special trains / Fahrpreis in der Sonderzügen

Z / from – Do / to

Praha Bubny

Lužná u Rak.

Trnovany

Klášterec n.O.

Karlovy Vary

Nejdek

Pernink

Potůčky

Johanngeorgenstadt

Praha Bubny

O

200 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč

400 Kč

450 Kč

480 Kč

500 Kč

Lužná u Rakovníka

62 km

O

150 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč

380 Kč

400 Kč

Trnovany

99 km

37 km

O

150 Kč

200 Kč

250 Kč

300 Kč

330 Kč

350 Kč

Klášterec nad Ohří

141 km

79 km

42 km

O

150 Kč

200 Kč

250 Kč

280 Kč

300 Kč

Karlovy Vary

181 km

119 km

82 km

40 km

O

150 Kč

200 Kč

230 Kč

250 Kč

Nejdek

197 km

135 km

98 km

56 km

16 km

O

150 Kč

190 Kč

230 Kč

Pernink

214 km

152km

115 km

73 km

33 km

17 km

O

150 Kč

200 Kč

Potůčky

224 km

162 km

125 km

83 km

43 km

27 km

10 km

O

150 Kč

Johanngeorgenstadt

226 km

164 km

127 km

85 km

45 km

29 km

12 km

2 km

O

Jízdné platí pouze pro jeden směr / Fare is valid for one direction only / Fahrpreis gilt nur für eine Richtung

Opačným směrem platí stejné ceny / In the opposite direction is valid the same price / Im Gegenrichtung gelten gleiche Preise

Jízdenky si rezervujte prosím předem – počet míst je značně omezen   (info@khkd.cz, +420 602 373431)

Tickets reserve beforehand – number of places is greatly restricted   (info@khkd.cz, +420 602 373431)

Fahrkarten reservieren sie bitte im voraus – Anzahl der Plätze ist stark eingeschränkt   (info@khkd.cz, +420 602 373431)

Slevy:  děti do 10 let poloviční jízdné, skupina od 6 osob 10% sleva, zpáteční jízdné (jednotlivci) 10% sleva

Discounts:  children up to 10 years – half fare, group from 6 men 10% discount, return fare (individuals) 10% discount

Nachlässe:  Kinder bis 10 Jahre – Halbfahrpreis, Gruppen ab 6 Personen 10% Ermässigung, Rückfahrpreis (Einzelwesen) 10% Ermässigung