Parní lokomotivy 
Motorové 
lokomotivy a vozy 
Salonní vozy 
Osobní vozy 
Služební 
a poštovní vozy 
Nákladní vozy 
Speciální vozidla 
Lůžkové vozy 
SDRUŽENÁ PARNÍ LOKOMOTIVA 422.098
označení stav majitel
422.098 neprovozní KHKD
rok výroby výrobní číslo výrobce
1916 7140 Krauss Linz
váha prázdné lok. délka celkový rozvor
38,5 t 9 358 mm 3 700 mm
charakteristika max rychlost výkon
D m2st 50 km/h 420 kW
zásoby vody zásoby uhlí tendr
7,5 m3 2,5 m3 -
   Lokomotivy, původně označené řadou 178 kkStB, vyráběly rakouské lokomotivky Krauss Linz, První českomoravská továrna na stroje v Praze, Vídeňské Nové Město, Floridsdorf a St.E.G. v letech 1898-1924. Jedná se o typickou představitelku lokomotivy státních i soukromých místních drah na území Rakouska-Uherska. Rozšířením řady 423.0 a 433.0 v poválečném období význam řady 422.0 poklesl. Dosloužily převážně u posunu a ve vlečkovém provozu. Poslední byla vyřazena z pravidelného provozu v roce 1970. Lokomotiva byla v roce 1918 předána nově vzniklým ČSD a jako 422.098 dosloužila u ČSD v roce 1955, kdy byla prodána hodonínské elektrárně. Později byla umístěna na pomník v žst. Zábřeh na Moravě, odkud byla KHKD získána v roce 1990. Od roku 2000 byla lokomotiva zapůjčena do Železničního muzea v Lužné u Rakovníka, kde byla opravena členy Klubu jako neprovozní exponát. Od roku 2007 je vystavena na Vlečce Kněževes.