Parní lokomotivy 
Motorové 
lokomotivy a vozy 
Salonní vozy 
Osobní vozy 
Služební 
a poštovní vozy 
Nákladní vozy 
Speciální vozidla 
Lůžkové vozy 
DVOJČITÁ PARNÍ LOKOMOTIVA 434.2218 S TENDREM
označení stav majitel
434.2218 neprovozní KHKD
rok výroby výrobní číslo výrobce
1913 3921 St.E.G.
váha prázdné lok. délka celkový rozvor
78,5 t 17 430 mm 13 694 mm
charakteristika max rychlost výkon
1‘ D p2 60 km/h 1 030 kW
zásoby vody zásoby uhlí tendr
16 m3 8,5 m3 516.071
   Rekonstrukcí původních rakouských lokomotiv řady 170, kterou provedla První českomoravská továrna na stroje v Praze v letech 1924 – 1925, vzniklo prvních devět lokomotiv nové řady 434.2. Z dvouválcových sdružených lokomotiv na mokrou páru se staly lokomotivy s dvojčitým parním strojem na přehřátou páru, snížila se tak spotřeba a zvýšil výkon. Další lokomotivy byly rekonstruovány od roku 1930 v dílnách ČSD Louny, Plzeň a Nymburk. Rekonstrukce byla provedena celkem u 345 lokomotiv a skončila v roce 1947. V šedesátých letech získaly některé lokomotivy plochou dyšnu Giesl.
    Lokomotiva 434.2218 dosloužila v roce 1979 v depu Česká Lípa, v roce 1980 byla předána do depa Děčín. Tam obdržela číslo bývalé děčínské 434.2278, asi kvůli oslavám v Děčíně v roce 1981, kde byla vystavena jako neprovozní. Původní 434.2278 dosloužila také v roce 1979 a do Kovošrotu byla prodána zřejmě jako 434.2218. V září 1991 byla neprovozní a již částečně nekompletní lokomotiva předána do Meziměstí, kde ji chtěli nadšenci z depa zprovoznit. Od prosince 1991 byla v evidenci ČSD jako vytápěcí kotel K 828, k opravě kotle však nikdy nedošlo, tudíž ani ke zprovoznění lokomotivy.
    V roce 1993 byla částečně rozebraná lokomotiva prodána fyzické osobě. V následujících letech vystřídala mnoho deponií, mezi posledními byly vlečky MUS v Mostě. V dubnu 2005 se lokomotiva stává majetkem KHKD, výměnou za parní lokomotivu 433.014. Oprava lokomotivy do vystavovatelného stavu, prováděná členy KHKD a SBD, byla dokončena v roce 2016. Lokomotiva je zapůjčena do železničního muzea v Lužné u Rakovníka, kde slouží jako neprovozní exponát.