Parní lokomotivy 
Motorové 
lokomotivy a vozy 
Salonní vozy 
Osobní vozy 
Služební 
a poštovní vozy 
Nákladní vozy 
Speciální vozidla 
Lůžkové vozy 
DVOJČITÁ PARNÍ LOKOMOTIVA 555.0301 S TENDREM
označení stav majitel
555.0301 / TE -3644 neprovozní KHKD
rok výroby výrobní číslo výrobce
1943 17221 WLF
váha prázdné lok. délka celkový rozvor
97,5 t 22 975 mm 19 000 mm
charakteristika max rychlost výkon
1' E p2 80 km/h 1216 kW
zásoby vody zásoby uhlí tendr
30 m3 13,5 m3 930.2301 / TE -3246
   Součástí válečné kořisti a reparací vítězných mocností z druhé světové války se staly také německé válečné lokomotivy řady 52. Nejvíce, 2150 ks, jich připadlo SSSR. SŽD jim ponechaly původní označení, od roku 1952 byly označeny řadou TE s původním inventárním číslem. Lokomotivy byly od roku 1946 upravovány na široký rozchod 1524 mm, aby mohly sloužit v celé síti SŽD. Od počátku šedesátých let byly z provozu SŽD postupně vyřazovány. Část jich byla předána na průmyslové tratě a vlečky, část sešrotována či upravena na vytápěcí kotle, část upravena zpět na normální rozchod, zakonzervována a odstavena jako strategická rezerva na západní hranici SSSR od Baltského moře až k Černému moři. Příslušná lokomotivní depa udržovala lokomotivy předepsanými prohlídkami v provozuschopném stavu až do poloviny devadesátých let. V roce 1984 bylo 623 lokomotiv TE přeznačeno počítačovými čísly 1042001-1042623.
    V letech 1961-1966 SŽD prodaly 710 lokomotiv TE několika státům východního bloku, MÁV 100 ks, DR 60 ks, JŽ 78 ks, PKP 220 ks, BDŽ 140 ks, ČSD 100 ks a VZD 12 ks (Vítkovická závodová doprava). Dalších 9 lokomotiv bylo vyvezeno v roce 1984 do Vietnamu, kde však nebyly do provozu nikdy nasazeny.
    Lokomotivy byly upraveny podle standardů SŽD, typická byla dýmnice s malými dvířky bez usměrňovačů kouře. ČSD je označily 555.0201-300. V letech 1963-1964 bylo 94 nově pořízených včetně 108 původních lokomotiv 555.0 přestavěno na vytápění mazutem a označeno řadou 555.3. Lokomotivu 555.0301 (ex TE-3644 SŽD ex 52 3644 DR) zakoupil KHKD v roce 2003, aby byla doplněna sbírka "němek" o chybějící historické provedení. Lokomotiva TE-3644 sloužila na širokém rozchodu SŽD v letech 1946-1962. Během hlavní opravy v dubnu 1962 byla upravena na normální rozchod a dále udržována jako "zapas" v Kaliningradské oblasti do roku 1992. Společně s lokomotivou TE-5933 byla prodána v roce 1993 zahraničním zájemcům a obě lokomotivy byly přepraveny do dílen v německém Görlitz. Lokomotiva TE-5933 byla zprovozněna a prodána německému dopravci WAB. V novodobé historii byly z bývalého SSSR vyvezeny čtyři lokomotivy TE, dvě výše uvedené, TE-3915 je exponátem TM Speyer v Německu a TE-7175 je exponátem skanzenu PKP v depu Kościerzyna. Konec studené války znamenal též konec sovětských strategických rezerv na rozchodu 1435 mm.
    Lokomotiva byla od roku 2003 zapůjčena do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. V červenci 2014 byla lokomotiva přepravena na Vlečku Kněževes, kde slouží jako neprovozní exponát.