KOLEŠOVKA 2021 - informace.
Veřejná sbírka na zprovoznění parní lokomotivy 434.2315 z roku 1914.
Číslo účtu 43423150/2010.
Program č. 127 66 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2017-2020“