Parní lokomotivy 
Motorové 
lokomotivy a vozy 
Salonní vozy 
Osobní vozy 
Služební 
a poštovní vozy 
Nákladní vozy 
Speciální vozidla 
Lůžkové vozy 
DVOJČITÁ PARNÍ LOKOMOTIVA 310.037
označení stav majitel
310.037 neprovozní KHKD
rok výroby výrobní číslo výrobce
1896 2528 St.E.G.
váha prázdné lok. délka celkový rozvor
23 t 7 899 mm 2 700 mm
charakteristika max rychlost výkon
C m2t 40 km/h 230 kW
zásoby vody zásoby uhlí tendr
4 m3 1,5 m3 -
   Lokomotivy 310.0, původně označené řadou 97 kkStB, byly typickou představitelkou lokomotivy státních a soukromých místních drah na území Rakouska. Byly vyráběny v letech 1878-1913 v lokomotivkách Vídeňské Nové Město, St.E.G., Floridsdorf, Krauss Linz a První českomoravská továrna na stroje v Praze-Libni. Jejich jednoduchá obsluha a provozní spolehlivost udržela některé lokomotivy v traťové službě až do roku 1945. Po druhé světové válce našly uplatnění hlavně u posunu a na vlečkách. ČSD provozovaly celkem 138 těchto malých lokomotiv, poslední byla vyřazena z pravidelné služby v roce 1968. Lokomotiva 310.037 byla v roce 1918 předána nově vzniklým ČSD pod označením 97.98. Během druhé světové války byla DR označena 98.7029. Dosloužila na posunu v depu Praha-Vršovice v roce 1964. Ještě téhož roku byla prodána n.p. Chema Horní Počernice, kde sloužila jako stabilní vytápěcí kotel. V roce 1981 lokomotivu zakoupil pan výpravčí Skořepa a umístil ji na pomník v žst. Davle. V roce 2000 lokomotivu zakoupil KHKD a v prosinci téhož roku Klub lokomotivu zapůjčil do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. Od roku 2009 je vystavena na Vlečce Kněževes v rámci projektu Kolešovka.