Parní lokomotivy 
Motorové 
lokomotivy a vozy 
Salonní vozy 
Osobní vozy 
Služební 
a poštovní vozy 
Nákladní vozy 
Speciální vozidla 
Lůžkové vozy 
DVOJČITÁ PARNÍ LOKOMOTIVA 354.7152 S TENDREM
označení stav majitel
354.7152 provozní KHKD
rok výroby výrobní číslo výrobce
1917 657 PČM
váha prázdné lok. délka celkový rozvor
72,1 t 16 948 mm 13 846 mm
charakteristika max rychlost výkon
1' C 1' p2 80 km/h 925 kW
zásoby vody zásoby uhlí tendr
16 m3 8,5 m3 516.0297
   Celkem 380 lokomotiv řady 429 kkStB Gölsdorfovy konstrukce bylo vyrobeno v rakouských lokomotivkách ve třech sériích v letech 1909-1917. První dvě série se sdruženým parním strojem, poslední série 197 lokomotiv již s dvojčitým parním strojem a pístovými šoupátky. V roce 1918 převzaly ČSD do svého parku 152 lokomotiv všech tří sérií, které označily řadou 354.7. Od roku 1926 byly lokomotivy postupně rekonstruovány a sjednocovány na dvojčité. Z osobní dopravy byly postupně vyřazovány v průběhu šedesátých let. Poslední dosloužila v pravidelné službě v roce 1970. Lokomotiva 354.7152 byla vyřazena z provozu ČSD v květnu 1967 po padesátileté službě v osobní dopravě. V září téhož roku byla předána Vlastivědnému muzeu Nymburk. V roce 1981 KHKD započal s aktivitami na záchranu této unikátní lokomotivy a v roce 1987 dokončil kompletaci a opravu lokomotivy do vystavovatelného stavu. V roce 1990 se lokomotiva stává majetkem KHKD. V letech 1993-1996 probíhá generální oprava v Brně a Českých Velenicích, v březnu 1997 se stává druhou provozuschopnou lokomotivou KHKD.